Klimatologisch overzicht van november 2010

De laatste maand van de meteorologische herfst werd te Ukkel gekenmerkt door een uitzonderlijk lage waarde voor de zonneschijnduur, een zeer abnormale hoge neerslagwaarde en normale waarden voor de windsnelheid en gemiddelde temperatuur.

 

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Luchtdruk hPa 1006,1 1014,4 u 1025,3 1867 1003,4 2000
Gemiddelde windsnelheid m/s 3,5 3,7 n 5,5 2009 2,5 1958
Overheersende windrichting ZW ZW
Zonneschijnduur (**) hh:mi 23:46 63 zu 136 1989 21 1922
Gemiddelde temperatuur °C 6,1 6,1 n 10,4 1994 0,9 1858
Gemiddelde maximum temperatuur °C 8,2 8,9 a 12,8 1994 4,9 1919
Gemiddelde minimum temperatuur °C 4 3,5 n 8,1 1994 -1 1921
Relatieve vochtigheid % 88 86,7 n 95 1862 76 1920
Gemiddelde dampdruk hPa 8,3 8,2 n 11,5 1994 5,7 1921
Neerslagtotaal mm 124,7 68,3 za 174,6 1991 11 1853
Neerslagdagen d 21 18 n 27 1974 7 1857
Onweersdagen in het land d 1 3 n
Sneeuwdagen d 6 2,4

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

De eerste bracht een anticyclonale wig verbonden aan de anticycloon der Azoren noordelijke luchtstromingen over onze streken. Van de 2e tot de 10e bepaalden maritieme luchtstromingen verbonden aan een uitgestrekt lageluchtdrukgebied in de buurt van Groot-Brittannië ons weer. Van de 11e tot de 15e bracht een lageluchtdrukgebied boven of in de nabijheid van de Britse Eilanden gelegen nog maritieme luchtstromingen over onze streken. Van de 16e tot de 17e werd ons weer beïnvloed door frissere maritieme luchtstromingen aangevoerd door een anticycloon boven Scandinavië. Van de 18e tot de 20ste kwamen we terug onder de invloed van maritieme luchtstromingen verbonden aan een depressie in de buurt van Groot-Brittannië en later over het westen van Frankrijk. Van de 21e tot de 22e werd ons weer beïnvloed door oostelijke luchtstromingen verbonden aan een depressie boven Frankrijk. Van de 23e tot de 25e kreeg deze lucht een polair karakter als gevolg van de verplaatsing van een depressie vanaf het noorden van Polen naar het noorden van Nederland. Van de 26e tot de 30e werd ons weer bepaald door continentale luchtstromingen die zich bewogen tussen een zone van hoge druk in ontwikkeling vanaf Groenland naar Scandinavië en een depressie gesitueerd ten zuiden van ons land. De gemiddelde luchtdruk bedroeg te Ukkel 1006,1 hPa (norm.: 1014,4 hPa).

In het land lag de afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de dagelijkse maximumtemperaturen tussen –2,0°C en –0,5°C. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken af van de normale met een waarde gelegen tussen –0,5°C en +2,5°C. De absolute maxima varieerden tussen 13°C tot 18°C en deden zich meestal voor op de 4e. De absolute minima lagen tussen –9°C en –2°C en werden meestal op de 28e en de 29e gemeten. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 6,1°C (norm.: 6,1°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 8,2°C en 4,0°C (norm.: 8,9°C en 3,5°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 16,1°C [de 4e] en –4,5°C [de 28e] (norm.: 15,9°C en –2,9°C). Er waren twee vorstdagen [min<0°C] (norm.:5 d.).

De streekgemiddelden van de neerslag waren allen hoger dan de normale waarden. Zij varieerden van 124% van de normale waarde in de regio Gileppe en Warche tot 200% in de Kempen. De afwijkingen waren normaal in het land van Herve en in de regio Gileppe en Warche, abnormaal aan de Kust, Haspengouw, in de Borinage, tussen Samber en Maas, in de Condroz, in de Ardennen en in Belgisch Lotharingen, zeer abnormaal in de Polders, in Vlaanderen, in het Doornikse en in Brabant, en uitzonderlijk in de Kempen. De hoogste dagwaarden varieerden van 5 tot bijna 70 mm en deden zich voor op de 12e en de 13e. Op deze 2 dagen werden waarden van meer dan 40 mm gemeten; de meest opmerkelijke was deze van Chastre-Blanmont met 69,5 mm. Te Ukkel was de neerslagfrequentie abnormaal hoog: met de pluviometer werd in totaal 124,7 mm gemeten op 21 dagen (norm.: 68,3 mm in 18 d.).

In het land was de neerslag gedurende 1 dag vergezeld van onweersverschijnselen (norm.: 3 d.): de 25e. Windschade, hagelschade of waterschade werd ons gesignaleerd op de 11e, 13e, 14e en de 23e. De neerslag in het land bestond geheel of gedeeltelijk uit sneeuw gedurende 16 dagen: de 8e, 9e, 10e, 16e, 17e, 19e en van de 21e tot en met de 30e. Dit gaf aanleiding tot een sneeuwbedekking van de 23e tot de 30e met een maximale dikte van 12 cm op de 30e te Mont-Rigi en Mürringen.

Ten gevolge van een overwegend bedekte hemel over gans de maand was het totaal van de zonneschijnduur lager dan normaal. De totale zonneschijnduur bedroeg te Ukkel 23 u 46 min (norm.: 63 u). Deze waarde is de tweede laagste waarde ooit gemeten te Ukkel sinds het begin van de waarnemingen in 1887, het record blijft deze van 1922 met 21u zonneschijn.

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren NE tot SE en SW tot WSW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 64% (norm.: 51%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,5 m/s (norm.: 3,7 m/s). Windstoten van 100 km/u (28 m/s) of meer werden gemeten in het land op de 11e. Deze snelheden konden ook plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens onweders.