Klimatologisch overzicht van december 2010

De eerste maand van de meteorologische winter werd te Ukkel gekenmerkt dooreen zeer uitzonderlijk lage gemiddelde windsnelheid, een zeer abnormaal lage gemiddelde temperatuur, en normale waarden van de het neerslagtotaal en de zonneschijnduur.

 

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Luchtdruk hPa 1013,5 1015,2 n 1031,5 1843 1004,4 1959
Gemiddelde windsnelheid m/s 2,8 4 zu 6,1 1929 2,7 2004
Overheersende windrichting NNO ZW
Zonneschijnduur (**) hh:mi 33:07 45 n 102 1948 10 1934
Gemiddelde temperatuur °C -0,7 3,3 za 7,5 1934 -5,6 1879
Gemiddelde maximum temperatuur °C 1,2 5,5 zu 9,3 1934 -0,2 1933
Gemiddelde minimum temperatuur °C -3 0,8 zu 5,6 1934 -5,3 1933
Relatieve vochtigheid % 90 88,4 n 99 1846 74 1838
Gemiddelde dampdruk hPa 5,2 7 za 9,6 1934 3,7 1879
Neerslagtotaal mm 76,2 69,2 n 171,9 1999 6,8 1840
Neerslagdagen d 26 20 a 30 1833 6 1890
Onweersdagen in het land d 1 2 n
Sneeuwdagen d 23 4,6

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 3e werd ons weer bepaald door continentale lucht die circuleerde tussen een zone van hoge druk boven Scandinavië en een depressie gelegen ten zuiden van ons land. Van de 4e tot de 8e werden onze streken onderworpen aan maritieme luchtstromingen die progressief een polair karakter kregen als gevolg van de verplaatsing van een depressie vanaf Schotland naar Scandinavië. Van de 9e tot de 10e zorgde een anticycloon gelegen boven de Atlantische Oceaan voor de aanvoer van maritieme lucht boven ons land. De polaire maritieme luchtstromingen bleven ons weer beïnvloeden tot de 18de. Van de 19de tot de 20ste stuurde een depressie in de omgeving van de Britse Eilanden frisse maritieme lucht over onze streken. Van de 21e tot de 22e werd ons weer beïnvloed door oostelijke luchtstromingen verbonden aan een depressie, eerst gelegen boven Groot -Brittannië en nadien boven Spanje. Van de 23e tot de 25e kreeg deze lucht een polair karakter als gevolg van de verplaatsing van een hoge druk met centrum in de buurt van Groot - Brittannië. Van de 26e tot de 30e werd ons weer bepaald door maritieme lucht, eerst verbonden aan een anticycloon boven het oosten van Frankrijk, daarna op de 28e en de 29e aan een depressie gelegen ten westen van Ierland en tenslotte, de twee laatste dagen aan een anticycloon met centrum boven de Britse Eilanden. De gemiddelde luchtdruk bedroeg te Ukkel 1013,5 hPa (norm: 1015,2 hPa).

De overwegende invloed van polaire, maritieme luchtmassa’s lagen aan de oorsprong van de zeer lage temperaturen. In het land weken de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen af van de normalen met een waarde gelegen tussen – 5,5 °C en –3,5 °C. De afwijking van de normalen van de maandgemiddelden van de minimumtemperaturen lag tussen –4,5 °C en –3,0 °C. De absolute maxima varieerden van 0°C tot 9°C en deden zich meestal voor op de 11e of de 12e. De absolute minima varieerden van –15 °C tot –6 °C en werden meestal gemeten op de 3e of de 4e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur –0,7 °C (norm.: 3,3 °C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 1,2 °C en –3,0 °C (norm.: 5,5 °C en 0,8 °C). De absolute uitersten waren respectievelijk 6,6 °C [de 12e] en –8,0 °C [de 4e] (norm.: 11,9 °C en –6,7 °C). Er waren 25 vorstdagen [min.< 0 °C] (norm.: 11,8 d.), waarvan 11 winterse dagen [max.< 0 °C] (norm.: 3,3 d.).

De streekgemiddelden van de neerslag waren variabel rond de normalen. Zij varieerden van 76 % van de normale in het Doornikse tot 139 % in de Condroz. Al deze waarden waren normaal. De hoogste dagwaarden varieerden van 10 mm tot 35 mm en deden zich meestal voor op de 4e, de 16e, de 19e of de 23e. Te Ukkel was de neerslagfrequentie abnormaal: met de pluviometer werd gedurende 26 dagen in totaal 76,2 mm gemeten (norm.: 69,2 mm op 20 dagen).

In het land was er gedurende 1 dag onweer (norm.: 2 d.) : de 16e. De neerslag bestond in het land geheel of gedeeltelijk uit sneeuw gedurende 31 dagen. Deze sneeuwval gaf aanleiding tot een sneeuwbedekking van de 1e tot de 31e. De maximale dikte van de sneeuwlaag werd bereikt op de 19e en de 20e te Mont – Rigi met 74 cm. Te Ukkel telden wij 21 sneeuwdagen. Dit is de hoogste waarde sinds 1901, het vorige record bedroeg 15 dagen en dateerde uit 1950.

Niettegenstaande een goede uitklaring tijdens de 2e decade bereikte de maandelijkse duur van de zonneschijn te Ukkel slechts 33 h07 min, lager dan normaal (norm.: 45 h).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren N tot SE. Hun frequentie bedroeg 49 % van de gevallen in deze sectoren (norm.: 23 %). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 2,8 m/s (norm.: 4,0 m/s). Tijdens deze maand werden in het anemometrische meetnet geen windstoten van 100 km/h (28 m/s) of meer gemeten. Deze snelheden konden nochtans plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens onweders.