Update: Fukushima, Japan

Sinds de aardbeving en tsunami op 11 en 12 maart 2011, volgt het KMI de beweging van de luchtmassa's komende van Fukushima (Japan) op. Dit gebeurt op basis de trajecten berekend aan de hand van de windvelden van de voorspellingen van het globaal Europees weersvoorspellingsmodel van het ECMWF.

Het KMI ondersteunt het Ministerie van Binnenlandse zaken en hun crisiscentrum bij de informatieverwerking en geeft hen meteorologisch advies over de nucleaire situatie in Japan. Het KMI neemt deel aan de vergaderingen op het crisiscentrum in verband de nucleaire crisis in Japan met ondermeer vertegenwoordigers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Federaal Voedselagentschap, Federaal Agentschap voor nucleaire controle, ...

Op basis van alle beschikbare informatie stellen het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en het Ministerie van Buitenlandse Zaken adviezen op.

 

Gezien de huidige situatie in Fukushima, zijn positieve evolutie (zelfs als de controle over de installaties nog onvoldoende is) en de significante vermindering van de lozingen, stopt het KMI met de dagelijkse weerberichten voor de regio.

 

Globaal gezien, kan lucht, die gecontamineerd is door emissies van de nucleaire centrales te Fukushima, tengevolge van de aardbevingen en de tsunami van 11/03, Europa en dus ook België bereiken tijdens de volgende dagen. Echter, tijdens de overtocht van Japan is deze lucht zodanig vermengd en verdund, dat de radioactieve vervuiling zó licht wordt, dat ze nauwelijks meetbaar is. Men verwacht dus niet dat deze radioactiviteit een significatieve vervuiling van de bodem en voedingsmiddelen zal veroorzaken. Ook zal er geen onrustwekkend effect zijn op de gezondheid van de Belgen.

*De tijdsbepalingen (“namiddag”, “nacht”, enz) hebben betrekking op de Belgische tijd.