De eerste ozon- en uv-waarnemingen op het Prinses Elisabeth Station in Antarctica

Tijdens de week van 17 tot 22 januari 2011 werd de Brewerspectrofotometer door onze medewerker Alexander Mangold op het dak van het Belgisch Antarctisch station Prinses Elisabeth geïnstalleerd. Het station bevindt zich in een gebied dat Utsteinen genoemd wordt op 73° zuiderbreedte en 23° oosterlengte.
De Brewerspectrofotometer is een instrument om de dikte van de ozonlaag en de intensiteit van de uv-straling te meten. Het wordt op Antarctica ingezet om een klimatologie van deze grootheden te kunnen opstellen.

 

Alexander bij de Brewer spectrofotometer op het dak van de Prinses Elisabeth Basis

Zondag 23 januari 2011 waren de weersomstandigheden gunstig en konden voor het eerst goede ozon- en uv-waarnemingen uitgevoerd worden. De gemiddelde dikte van de ozonlaag over die dag was 296.7 DU. Dit is lager dan de dikte die gemiddeld over België (330 DU) waargenomen wordt.
De uv index bereikte een waarde van om en nabij 6 (zie afbeelding). Dit is vergelijkbaar met wat in België aan het eind van de maanden mei of juli gemeten wordt op heldere dagen en is dus tamelijk hoog gezien de hoge breedtegraad waarop het station zich bevindt. De verklaring hiervoor ligt in het feit dat de ozonlaag er minder dik is, in de aanwezigheid van sneeuw (meer weerkaatsing van uv-straling), in de lage concentraties van aërosoldeeltjes, en in de hoogte (het station bevindt zich op ongeveer 1350m boven de zeespiegel).

 

Het verloop van de uv index op de basis zoals gemeten door de Brewer spectrofotometer op 23 januari 2011


Meer informatie over het BELATMOS project staat op de webpagina van het KMI:
http://ozone.meteo.be/meteo/view/en/1550481-BELATMOS.html


Je kan de activiteiten van Alexander ook volgen op de volgende blog:
http://belatmos.blogspot.com/