Ozon: Europese specialisten vergaderen in het KMI over ozonwaarnemingen vanaf satellieten

Op 25 en 26 november 2008 vond de 5de bijeenkomst plaats van de “Ozone en trace gas Monitoring Science Application Facility” (O3MSAF) stuurgroep van EUMETSAT.

EUMETSAT, de Europese organisatie voor het beheer van meteorologische satellieten, heeft een aantal programma’s, SAF’s genaamd, lopen om satellietwaarnemingen om te zetten in relevante atmosferische gegevens.
De “O3MSAF” leidt de sporengassenconcentraties in de atmosfeer af uit de metingen van het zonlicht dat door het aardoppervlak en de atmosfeer weerkaatst wordt.
Het KMI neemt aan deze “O3MSAF” deel en valideert de ozonprofielen, die uit de metingen van het GOME-2 instrument aan boord van de METOP satelliet afgeleid werden.

Tijdens de bijeenkomst bespraken de partners hoe, in de toekomst, de kwaliteit van de afgeleide metingen behouden en eventueel verbeterd kan worden. Ook werd de toestand van het instrument aan boord van de satelliet toegelicht.
Heel wat waarnemingen konden operationeel verklaard worden. Dit betekent dat de waarnemingen aan de vooropgestelde nauwkeurigheid voldoen en dat ze voldoende snel na de waarneming voor de gebruikers beschikbaar zijn (bv. als invoergegeven voor weersvoorspellingmodellen).
Er werd ook reeds nagedacht over het voortzetten van de SAF na het beëindigen van het huidige project in 2012.

 

De deelnemers aan de vijfde Steering Group meeting van de O3MSAF op het KMI: VLNR: Hans Claude (DWD – Duitsland), Thomas Trautmann (DLR – Duitsland), Anastasios Anthis (HNMS – Griekenland), Niels Larsen (DMI – Denemarken), Fréderic Gasiglia (EUMETSAT – Duitsland), Lúis Pessanha (STG/AFG – Portugal), Jukka Kajunpää (FMI – Finland), Lothar Schüller (EUMETSAT – Duitsland), Michael Eisinger (ESA/ESTEC – Nederland), Tuija Pulkkinnen (FMI – Finland), Rüdiger Lang (EUMETSAT/OPS – Duitsland), Hugo De Backer (KMI – België), Dominique Faucher (EUMETSAT – Duitsland), Seppo Hassinen (FMI – Finland), Roeland van Oss (KNMI – Nederland)

Webpagina van het O3MSAF project van de ozon-uv en aërosol groep van het KMI

De “O3MSAF” website

De EUMETSAT website