Agrometfax/mail 10 dagen

Beschrijving

Deze 10-daagse trendverwachting is gebaseerd op het computermodel van het Europees Centrum voor Weersverwachtingen op Middellange Termijn (Reading).

Met dit product wordt geen gedetailleerde weersverwachting nagestreefd, maar wordt de trend voor de volgende 10 dagen aangegeven voor de volgende vier meteorologische parameters: minimum- en maximumtemperatuur, gemiddelde windsnelheid en neerslaghoeveelheid.

Sinds april 2008 werd het aantal parameters uitgebreid naar 8 parameters. De 4 extra parameters zijn: maximale windsnelheid, de windrichting, de bewolkingsgraad en de relatieve vochtigheid. Het aantal regio’s werd uitgebreid van 4 naar 29 regio’s, die overeenkomen met de korte termijnverwachtingen. Tevens werden zowel de fax als de e-mail in een nieuw kleedje gestoken.

De grafieken geven de marges aan waarbinnen men verwacht dat de betreffende parameters zullen evolueren. Hoe breder deze marges zijn of, meer algemeen, hoe verder het tijdvak van de voorspelling gelegen is, hoe groter de onzekerheid over de verwachtte trend. 

Indien u geabonneerd bent op AGROMETFAX/MAIL-10, dan ontvangt u elke morgen of avond omstreeks 7/19 uur een fax/mail met deze trendverwachtingen voor uw regio. Dit product kan u helpen om met kennis van zaken beslissingen op middellange termijn te nemen.

 

Voorbeeld

Prijzen

Abonnementen Agromet
    semester semester 8 maanden 8 maanden jaar jaar
    excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW
Agromet-36 uur ('s morgens) Per fax  € 65,00  € 78,65  € 85,00  € 102,85  € 110,00  € 133,10
Agromet-36 uur ('s morgens) Per mail  € 50,00  € 60,50  € 65,00  € 78,65  € 90,00  € 108,90
Agromet-48 uur ('s avonds) Per fax  € 65,00  € 78,65  € 85,00  € 102,85  € 110,00  € 133,10
 Agromet-48 uur ('s avonds) Per mail  € 50,00  € 60,50  € 65,00  € 78,65  € 90,00  € 108,90
 Agromet-10 dagen Per fax  € 65,00  € 78,65  € 85,00  € 102,85  € 110,00  € 133,10
 Agromet-10 dagen Per mail  € 50,00  € 60,50  € 65,00  € 78,65  € 90,00  € 108,90
 Beiden 36/10   ('s morgens) Per fax  € 125,00  € 151,25  € 163,00  € 197,23  € 210,00  € 254,10
 Beiden 48/10   ('s avonds) Per mail  € 95,00  € 114,95  € 125,00  € 151,25  € 170,00  € 205,70
 

Proeffax/mail

U kunt ook een gratis proeffax aanvragen: fax gewoon uw adres en faxnummer naar het faxnummer 016/31 09 29 met de vermelding: 'proeffax Agrometfax-10/36' of 'proeffax Agrometfax-10/48'.


U kunt ook een gratis proefmail aanvragen: stuur een mailtje naar agrometmail@bdb.be met de vermelding: 'proefmail Agrometmail-10/36' of 'proefmail Agrometmail-10/48'.

Wil u nog meer informatie? Vraag dan op het telefoonnummer 016/31 09 23 de uitgebreide brochure aan.