Wolkenbeelden voor België: een combinatie van de zichtbare en infrarode golflengte

Infrarood Europa  |  Visueel Europa  |  Gecombineerd EuropaBelgië

MSG visible image

Het wolkenbeeld van België is een combinatie van de zichtbare en de infrarode kanalen van de satelliet. Omdat er tijdens de nacht geen zichtbaar kanaal is, laat dit beeld ons toe de bewolking boven onze contreien 24 uur per dag te volgen.