Klimatologisch overzicht van april 2007

De tweede maand van de meteorologische lente werd in Ukkel gekenmerkt door zéér uitzonderlijke waarden van de gemiddelde windsnelheid, het neerslagtotaal, de gemiddelde temperatuur en de zonneschijnduur.

 

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Luchtdruk hPa 1021,2 1014,2 za 1023,5 1938 1003,9 1998
Gemiddelde windsnelheid m/s 2,8 3,7 u 5 1947 2,8 2007
Overheersende windrichting NO ZW
Zonneschijnduur hh:mi 284:10 158 zu 284 2007 67 1970
Gemiddelde temperatuur °C 14,3 9 zu 14,3 2007 4,3 1837
Gemiddelde maximum temperatuur °C 20,5 13,1 zu 20,5 2007 8,1 1903
Gemiddelde minimum temperatuur °C 7,6 5 u 8,2 1961 1,5 1917
Relatieve vochtigheid % 62 76,6 u 88 1891 59 1893
Gemiddelde dampdruk hPa 9,9 8,6 za 11,5 1961 6,1 1837
Neerslagtotaal mm 0 53,1 zu 134,3 2001 0 2007
Neerslagdagen d 0 17 zu 29 1935 3 1893
Onweersdagen in het land d 3 6,6
Sneeuwdagen d 0 2,4

Van de 1e tot de 2e werd ons weer bepaald door continentale luchtstromingen verbonden aan een anticycloon boven Schotland. Van de 3e tot de 4e kregen deze luchtstromingen een polair karakter als gevolg van de verplaatsing van de zone van hoge druk naar het zuiden van IJsland. Van de 5e tot de 8e werden deze luchtstromingen opnieuw continentaal als gevolg van de verschuiving van het hoge drukgebied naar Ierland. Van de 9e tot de 10e werden zij maritiem als de anticycloon zich verplaatste boven de Atlantische oceaan ter hoogte van Frankrijk. Van de 11e tot de 16e kregen de ons toegstuurde lucht opnieuw een continentaal karakter als gevolg van de verplaatsing van de anticycloon naar Scandinavië. Van de 17e tot de 20e was het een anticycloon met centrum boven de Britse Eilanden die droge polaire lucht naar onze streken stuurde. Van de 21e tot de 26e verplaatste deze anticycloon zich vanaf het noorden van Schotland naar de Baltische Staten waardoor boven ons land continentale lucht werd aangevoerd die een tropisch karakter kreeg op het einde van de periode. Van de 27e tot de 30e stuurde een anticycloon, gesitueerd boven de Noordzee ons continentale lucht die een polair karakter had in het begin van deze periode. De gemiddelde luchtdruk in Ukkel bedroeg 1021,2 hPa (normaal : 1014,2 hPa).
De overwegend continentale luchtstromingen tijdens deze maand lagen aan de basis van de véél te hoge temperaturen in ons land. De afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen lag tussen +6,0 °C en +8,0 °C, behalve in de kustzone waar deze afwijking kleiner was dan +5,0°C. De afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de minimumtemperaturen varieerde tussen +1,0 °C en +4,0°C. De absolute maxima lagen tussen 22°C en 32°C en werden meestal waargenomen op de 15e of de 25e. De absolute minima varieerden tussen -4°C en 3°C en werden meestal gemeten op de 5e of de 6e. In Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 14,3 °C (normaal : 9,0 °C). De gemiddelde uitersten bedroegen 20,5°C en 7,6°C (normaal : 13,1 °C en 5,0 °C). De absolute uitersten bedroegen 28,7°C [de 15e] en 2,7 °C [de 4e] (normaal : 21,6 °C en -0,4 °C). De gemiddelde maandtemperatuur te Ukkel is de hoogste in de reeks waarnemingen die startte in 1833 te Brussel-Ukkel. Het vorige record dateerde uit 1987 met 11,9°C. Opmerkelijk is eveneens de zéér uitzonderlijke waarde van de absolute maximumtemperatuur. Het vorige record bedroeg 27,8°C en dateerde uit april 1968. Het maandgemiddelde van de maximumtemperaturen verbeterde eveneens het vorige record dat dateerde uit 1946 met 17,4°C.
De streekgemiddelden van de neerslag waren allemaal lager dan de normale waarden. Het regende niet aan de Kust, en in de andere streken waren de maandelijkse hoeveelheden niet hoger dan enkele procenten van de normaalwaarden. Het was in de Ardennen en in het gebied tussen Samber en Maas dat de meeste neerslag viel, nochtans werd er slechts ongeveer 15% van de normale waarden bereikt. In alle streken was het neerslagtekort zéér uitzonderlijk. De grootste dagelijkse neerslaghoeveelheden in ons land varieerden van 0,1 mm tot 23 mm en deden zich vooral voor op de 28e en de 29e. In Ukkel was de neerslagfrequentie “zéér uitzonderlijk” laag aangezien er geen neerslag werd gemeten met de pluviometer (normaal : 53,1 mm in 17 dagen). Twee records (onder de vorm van tekorten op maandbasis) werden aldus gebroken voor de lange reeks pluviometrische waarnemingen van Brussel-Ukkel die aanving in 1833 : dat van de maandelijkse neerslaghoeveelheid (0 mm) en dat van het aantal neerslagdagen (0 dagen). De twee vorige records dateerde uit 1893 met respectievelijk 3 dagen neerslag en een maandelijkse neerslaghoeveelheid van 0,5 mm.
De neerslag ging gedurende 2 dagen gepaard met onweersverschijnselen (normaal : 6,6 dagen) : de 28e en de 29e. Wind,- water en/of hagelschade werden ons gesignaleerd op de 28e. Lokale stofhozen werden zéér lokaal gesignaleerd op de 21e, de 25e en de 29e. Zij zorgden zéér plaatselijk voor minieme schade.
Als gevolg van de overvloedige zonneschijn tijdens de ganse maand was de maandelijkse zonneschijnduur zéér uitzonderlijk hoog. In Ukkel registreerden we 284h 10 minuten zonneschijn (normaal : 158 uur). Deze waarde is de hoogste waarde voor een aprilmaand sinds het begin van de heliografische waarnemingen te Ukkel in 1887. Het vorige record dateerde uit 1893 met 255 h zonneschijn.
De wind kwam voornamelijk uit de sectoren NNW tot ENE. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 68 % (normaal : 33 %). De gemiddelde windsnelheid bedroeg te Ukkel 2,8 m/s (normaal : 3,7 m/s). Sinds 1879, datum waarop werd gestart met de windmetingen te Ukkel is dit de laagste gemiddelde windsnelheid ooit gemeten tijdens een aprilmaand. Het vorige record dateerde uit 1984 met 3,0 m/s. In het land werden er deze maand geen windstoten van meer dan 100 km/u (28 m/s) waargenomen. Deze snelheid kon evenwel op sommige plaatsen tijdens de onweders bereikt of overtroffen worden.

 

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar