UCCRN: Steden en klimaatverandering

Het UCCRN (Urban Climate Change Research Network) stelde, tijdens de “Klimaattop voor plaatselijke leiders” op de Klimaatconferentie van Parijs op 4 december 2015, de samenvatting van hun tweede evaluatierapport ARC3.2 (Assessment Report on Climate Change and Cities) bestemd voor stadsbestuursleden - de “Summary for City Leaders” – voor.

 

Het UCCRN, gesticht door Dr. Cynthia Rosenzweig, is een netwerk dat bestaat uit een 500-tal internationale topwetenschappers die zich buigen over klimaatverandering in steden, en steden over de hele wereld willen bijstaan bij hun aanpak inzake de oorzaken en gevolgen van de klimaatverandering. Dr. Rafiq Hamdi, werkzaam bij de meteorologische en klimatologische onderzoeksafdeling van het KMI, werd in 2013 uitgeroepen tot een belangrijk lid van UCCRN en werd tevens aangesteld tot hoofdauteur van een hoofdstuk van het ARC3.2 evaluatierapport waarin hij zich boog over het klimaat van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de interactie met de klimaatverandering.

 

Het ARC3.2 (Assessment Report on Climate Change and Cities), het evaluatierapport over de klimaatverandering in steden, is een samenwerkingsverband van auteurs uit steden van zowel ontwikkelde landen, als van ontwikkelingslanden over de hele wereld. Het rapport werd na vele jaren hard werken afgerond en biedt een klimaatrisicomanagement en klimaatwetenschap voor steden, en verleent beleidsimplicaties voor de belangrijkste stedelijke sectoren, zoals water en sanering, energie, vervoer, openbare gezondheid, en voor de systematische problemen betreffend landgebruik en -beheer.

 

Onze collega, Dr. Rafiq Hamdi

De samenvatting van dit rapport, de “Summary for City Leaders”, richt zich heel specifiek tot stadsbestuursleden en biedt een brede synthese van de nieuwste wetenschappelijke inzichten betreffende klimaatverandering en steden. Het biedt de belangrijkste bevindingen en kernboodschappen over “stedelijke klimaatwetenschap”, “rampen en risico's”, “stedelijke planning en ontwerp”, “mitigatie en adaptatie”, “gelijkheid en ecologische rechtvaardigheid”, “economie, financiën en de particuliere sector”, “stedelijke ecosystemen”, “stedelijke kustgebieden”, “de volksgezondheid”, “huisvesting en informele nederzettingen”, “energie”, “water”, “transport”,” afval” en “bestuur”.