December 2011 (oude normalen)

Opmerking: de normalen voor het station van Ukkel in de tabel hierna zijn berekend voor de referentieperioden gebruikt in de klimatologische overzichten tot 2010. De perioden zijn gedetailleerd onder de tabel. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Luchtdruk hPa 1012,8 1015,2 n 1031,5 1843 1004,4 1959
Gemiddelde windsnelheid m/s 4,7 4 a 6,1 1929 2,7 2004
Overheersende windrichting WZW ZW
Zonneschijnduur (**) hh:mi 51:56 45 n 102 1948 10 1934
Gemiddelde temperatuur °C 6,1 3,3 a 7,5 1934 -5,6 1879
Gemiddelde maximum temperatuur °C 8,7 5,5 za 9,3 1934 -0,2 1933
Gemiddelde minimum temperatuur °C 3,6 0,8 za 5,6 1934 -5,3 1933
Relatieve vochtigheid % 87 88,4 n 99 1846 74 1838
Gemiddelde dampdruk hPa 8,1 7 a 9,6 1934 3,7 1879
Neerslagtotaal mm 152,1 69,2 u 171,9 1999 6,8 1840
Neerslagdagen d 26 20 za 30 1833 6 1890
Onweersdagen in het land d 11 2 n
Sneeuwdagen d 5 4,6 n

Referentieperioden van de normalen :

  • atmosferische luchtdruk: 1833 – 1977
  • wind: 1879 – 1986
  • zonneschijnduur: 1887 – 1980
  • gemiddelde temperatuur: 1833 – 1980
  • maximale en minimale temperatuur: 1901 – 1980
  • relatieve luchtvochtigheid en dampdruk: 1833 – 1982
  • neerslaghoeveelheid en aantal neerslagdagen: 1833 – 1978
  • aantal onweersdagen (in het land): 1964 – 2007
  • aantal sneeuwdagen: 1901 – 1978

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar