Klimatologisch overzicht van Mei 2007

De laatste maand van de meteorologische lente werd te Ukkel gekenmerkt door een zéér abnormaal hoog neerslagtotaal, een abnormaal hoge gemiddelde temperatuur, en door normale waarden van de zonneschijnduur en de gemiddelde windsnelheid.

 

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Luchtdruk hPa 1011,5 1015,5 za 1021,8 1991 1008,7 1983
Gemiddelde windsnelheid m/s 3,5 3,4 n 4,6 1888 2,6 1989
Overheersende windrichting WZW ZW
Zonneschijnduur hh:mi *164:10 199 a 326 1989 67 1984
Gemiddelde temperatuur °C 14,6 12,7 a 15,8 1947 8,5 1902
Gemiddelde maximum temperatuur °C 19 17,2 a 21,3 1989 12,2 1902
Gemiddelde minimum temperatuur °C 10,3 8,3 za 10,9 1917 5,3 1902
Relatieve vochtigheid % 75 75,5 n 88 1887 64 1944
Gemiddelde dampdruk hPa 12,2 11 a 14 1889 8,3 1866
Neerslagtotaal mm 103,4 61,6 za 145,6 1965 1,4 1833
Neerslagdagen d 22 15 a 30 1856 4 1989
Onweersdagen in het land d 14 11,2
Sneeuwdagen d 0 ,4

* waarde aangepast op 29/01/08

Van de 1e tot de 4e werd ons weer beïnvloed door continentale lucht van subtropische oorsprong aangevoerd langsheen de zuidflank van een hogedrukgebied met centrum boven Scandinavië. Van de 5e tot de 9e stroomde maritieme lucht van subtropische oorsprong naar ons land als gevolg van een uitgebreid lagedrukgebied ten westen van de Britse Eilanden. Tot de 12e werd ons weer beïnvloed door zones van lage druk gesitueerd nabij de Britse Eilanden die maritieme, gestoorde lucht van subtropische oorsprong bleven aanvoeren. Op de 13e bereikte tropische lucht ons land langsheen de flank van een depressie gesitueerd boven de Golf van Gascogne. Van de 14e tot de 20e stuurden depressies ten westen van de Britse Eilanden, die zich van het oosten naar het noordoosten verplaatste voor de aanvoer van onstabiele maritieme lucht. Van de 21e tot de 22e bevond ons land zich in een zadelgebied. Op de 23e en de 24e lagen wij onder de invloed van een uitloper van het hogedrukgebied der Azoren met een zwakke aanvoer van continentale lucht. Op de 25e maakten wij de overgang mee naar wisselvallig weer met de komst van een wig van lagedruk. Als gevolg hiervan werd maritieme lucht van polaire oorsprong over onze streken aangevoerd. Vanaf de 30e waren deze luchtstromingen van subtropische origine. De gemiddelde luchtdruk te Ukkel bedroeg 1011,5 hPa (norm. : 1015,5 hPa).
De zachte luchtstromingen lagen aan de oorsprong van de te hoge temperaturen. De afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen lag tussen +0,5°C en +2,5°C. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken af van de normale met een waarde gelegen tussen +1,5°C en +3,5°C. De absolute maxima lagen tussen 20°C en 29°C en werden vooral waargenomen op de 24e of de 25e. De absolute minima varieerden van -2°C tot +8°C en werden meestal op de 6e of de 30e waargenomen. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 14,6°C (norm. : 12,7°C). De gemiddelde uitersten bedroegen respectievelijk 19,0°C en 10,3°C (norm. : 17,2°C en 8,3°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 26,0°C (de 25e) en 4,9°C (de 30e ) (norm. : 25,4°C en 2,2°C). Er waren twee zomerse dagen (max. ³ 25°C) (norm. : 1,7 d.) maar geen enkele hittedag. [max ≥ 30°C] (norm.: 0,1d).
De streekgemiddelden van de neerslag waren allen véél hoger dan de normalen. Zij varieerden van 142% van de normale aan de Kust tot 203% in Belgisch Lotharingen. De streekgemiddelden van de Kust, van Vlaanderen en van Haspengouw waren normaal, deze van de Polders, van het Doornikse, van de Kempen, van Brabant en de Borinage waren abnormaal, deze tussen Samber en Maas, in de Condroz en in de streek van Gileppe en Warche waren zéér abnormaal hoog en deze van de Ardennen en Belgisch Lotharingen waren uitzonderlijk. De hoogste dagwaarden varieerden van 5 mm tot meer dan 40 mm en deden zich voor op verschillende data. Waarden van meer dan 40 mm werden op de 18e gemeten, de hoogste waarde was deze van La Hestre met 44,2 mm. Te Ukkel was de neerslagfrequentie abnormaal hoog. Met de pluviometer werd gedurende 21 dagen in totaal 103,4 mm gemeten (norm. : 61,6 mm in 15 dagen).
In het land werden 14 onweersdagen waargenomen (norm. : 11,2 d.): de 4e, 5e, 8e, 10e, 12e, 13e, 16e, 20e, 22e, 24e, 25e, 26e, 27e en de 31e. Wateroverlast, hagelschade, windschade en/of bliksemschade werden ons gesignaleerd op de 9e, 10e, 11e, 13e, 22e, 24e, 25e, 26e, 27e en de 31e. De neerslag was vergezeld van hagel op 4 dagen: 10e, 22e, 24e en de 31e . Als gevolg van een matige uitklaring van de hemel tijdens de tweede decade was de maandelijkse zonneschijnduur te Ukkel lager dan normaal met 164h 10 min zonneschijn. (norm. : 199 h).
Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren N en SSE tot WSW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 57 % (norm. : 40 %). De gemiddelde windsnelheid was 3,5 m/s (norm. : 3.4 m/s). Windstoten van 100km/h of meer werden ons niet gesignaleerd. Deze snelheden konden echter plaatselijk bereikt worden tijdens de onweders. Een mini-windhoos werd op de13e lokaal waargenomen in de gemeente Saint-Hubert (Vesqueville).

 

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar