Klimatologisch overzicht van juni 2007

De eerste maand van de meteorologische zomer te Ukkel werd gekenmerkt door een uitzonderlijk lage zonneschijnduur, een zéér abnormaal hoge gemiddelde temperatuur, een abnormaal hoog neerslagtotaal en een normale waarde van de gemiddelde windsnelheid.

 

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Luchtdruk hPa 1012,5 1016,3 za 1022,9 1865 1009,7 1852
Gemiddelde windsnelheid m/s 3,1 3,1 n 4 1946 2,3 1989
Overheersende windrichting ZZW ZW
Zonneschijnduur hh:mi 130:15 202 u 306 1976 97 1987
Gemiddelde temperatuur °C 17,5 15,5 za 19,3 1976 11,6 1923
Gemiddelde maximum temperatuur °C 21,9 20,2 a 24,5 1976 15,6 1923
Gemiddelde minimum temperatuur °C 13,9 11,3 u 13,4 1966 7,7 1918
Relatieve vochtigheid % 78 76,9 n 87 1888 64 1976
Gemiddelde dampdruk hPa 15,3 13,5 za 16,9 1858 10,9 1923
Neerslagtotaal mm 99,2 67,4 a 173,7 1839 12,1 1976
Neerslagdagen d 19 15 n 26 1916 4 1887
Onweersdagen in het land d 17 10,7
Sneeuwdagen d 0 0

Van de 1e tot de 4e werd het weer in onze streken bepaald door continentale luchtstromingen verbonden aan een zone van hogedruk boven Scandinavië. Van de 5e tot de 8e verplaatste deze anticycloon zich naar IJsland waardoor boven onze streken subtropische lucht werd aangevoerd. Van de 8e tot de 13e bevonden wij ons in een zone met een zwak barometrisch reliëf waardoor het weer boven onze provincies onstabiel werd. Van de 14e tot de 17e lagen wij onder de invloed van een depressie met centrum in de buurt van IJsland en in ontwikkeling naar Scandinavië, in eerste instantie werd hierdoor maritieme lucht van tropische oorsprong aangevoerd en nadien was deze van polaire oorsprong. Van de 18e tot 20e bevond zich een nieuwe depressie ten zuiden van IJsland die over ons land maritieme tropische lucht stuurde. Van 21e tot de 25e werd ons weer bepaald door zachte maritieme lucht verbonden aan een depressie in de buurt van de Britse Eilanden. Van de 26e tot de 27e kregen deze luchtstromingen een polair karakter als gevolg van de verplaatsing van deze depressie naar Scandinavië. Van de 28e tot de 30e werden wij opnieuw onderworpen aan maritieme luchtstromingen verbonden aan een depressie in ontwikkeling vanaf de Atlantische Oceaan naar Scandinavië. De gemiddelde luchtdruk te Ukkel bedroeg 1012,5 hPa (norm 1016,3 hPa).

De frequentie van de zachte maritieme luchtstromingen die ons weer hebben beïnvloed tijdens een groot deel van de maand lagen aan de basis van de te hoge temperaturen ’s nachts. In het land lag de afwijking van de maandgemiddelden van de maximale temperaturen met de normalen tussen 0,0°C en +2,0°C. Het verschil tussen de gemiddelde maandminima met de normalen lag tussen +2,0°C en +4,0°C. De absolute maxima varieerden tussen 24°C en 32°C en deden zich meestal voor op de 7e, 8e of de 19e. De absolute minima varieerden tussen 1°C en 12°C en werden over het algemeen waargenomen op de 27e. De gemiddelde temperatuur te Ukkel bedroeg 17,5°C (norm.: 15,5°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 21,9°C en 13,9 C (norm.: 20,2°C en 11,3°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 28,1°C [de 19e] en 9,2°C [de 27e] (norm: 28,0° C en 5,6° C). Er waren vier zomerdagen [max ≥ 25 ° C] (norm.: 4,6 d.), maar geen enkele tropische dag [max ≥ 30° C] (norm. : 0,6 d.).

De streekgemiddelden van de neerslag waren allen hoger dan de normalen. Zij varieerden van 119 % van de normale in Brabant en de Condroz tot 211 % aan de Kust. De deze afwijkingen van de normalen waren normaal behalve deze van de Polders, van Vlaanderen,van de streek Gileppe en Warche, van de Ardennen en van Belgisch Lotharingen die zéér abnormaal waren terwijl deze van de Kust zéér uitzonderlijk waren. De hoogste dagwaarden varieerden tussen 5 en meer dan 80 mm en deden zich voor op diverse data. Enkele waarden van meer dan 40 mm werden waargenomen op de 8e of de 14e, het meest opmerkelijk was de waarde van Hockay met 83,5 mm (de 8e). Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal. Met de pluviometer werd gedurende 19 dagen in totaal 99,2 mm gemeten (norm.: 67,4 mm in 15 dagen)

Onweersverschijnselen werden gedurende 17 dagen in het land waargenomen (norm. : 10.7 d) : de 1e, van de 7e tot de 11e, van de 14e tot de 16e en van de 18e tot de 25e. Windschade, waterschade en/of bliksemschade werden ons gesignaleerd op de 1e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 14e, 16e, 18e, 19e, 20e, 21e, 22e, 24e, 25e en de 26e. Hagel werd waargenomen op de 8e, de 10e, de 11e, de 18e, de 19e, de 21e en de 25e.

Als gevolg van een matige uitklaring van de hemel tijdens de maand was de zonneschijnduur veel lager dan normaal. Men registreerde te Ukkel 130 h 15 min zonneschijn (norm. : 202 h).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren NNE en SE tot SW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 71 % (norm. : 38 %). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,1 m/s (norm. : 3,1 m/s). Windstoten van 100 km/h (28 m/s) of meer werden niet waargenomen. Deze snelheden konden echter plaatselijk bereikt worden tijdens de onweders.

 

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar