De Cercle Royal Gaulois Artistique & Littéraire ondersteunt het Antarctisch onderzoek van het KMI.

In 2011 vierde de Cercle Royal Gaulois Artistique & Littéraire zijn honderdjarig bestaan. Ter gelegenheid van dit eeuwfeest wenste de Cercle Gaulois het Antarctisch onderzoek aan het Prinses Elisabeth station te bevorderen. In het bijzonder wou de Cercle Gaulois het wetenschappelijk programma BELATMOS ondersteunen. Dit is een project dat opgestart werd door het Federale Wetenschapsbeleid en uitgevoerd wordt door het Koninklijk Meteorologisch Instituut als coördinator met als partners het Belgisch instituut voor Ruimte Aëronomie en het Instituut voor Nucleaire Wetenschappen van de Universiteit van Gent.
Onder de vlag van BELATMOS heeft de Cercle Gaulois een aantal evenementen georganiseerd ter gelegenheid van hun eeuwfeest, met als doel middelen bijeen te brengen om het onderzoeksproject op Antarctica te ondersteunen.

 

De Cercle Royal Gaulois Artistique & Littéraire

Tijdens de Algemene Vergadering op 8 mei 2012, overhandigde de Cercle Royal Gaulois Artistique & Littéraire een cheque ter waarde van 26.000 Euro aan voor materiaal of uitrusting ten behoeve van het wetenschappelijk project BELATMOS.
Hierbij drukt het KMI zijn oprechte dankbaarheid uit aan de Cercle Gaulois voor deze financiële steun en voor het vertrouwen in het BELATMOS onderzoekswerk op Antarctica.

 

Meer informatie over BELATMOS:
http://ozone.meteo.be/meteo/view/en/1550481-ANTARCTIC.html