NEW! Radar Jabbeke: De video van de installatie

Op woensdag 19 september 2012 heeft het KMI, in aanwezigheid van de Heer Minister van Wetenschapsbeleid, Paul Magnette, de weerradar van Jabbeke officieel ingehuldigd.

Op dit belangrijke moment voor het KMI waren eveneens aanwezig, de Staatsecretaris voor de Regie der Gebouwen, de Heer Servais Verherstraeten, de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, de Heer Hendrik Bogaert, de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, de Heer Carl Decaluwé en de Burgemeester van Jabbeke, de Heer Daniël Vanhessche.

De nieuwe weerradar van Jabbeke zal, zodra de testfase beëindigd is, een belangrijk instrument worden voor de weervoorspellers van het KMI. De reikwijdte en plaatsing van de weerradar zullen de weervoorspellers toelaten om beter de komst, het traject en de intensiteit van regen en/of onweerszones in te schatten. Tevens zullen ze beter de aard van de neerslag kunnen bepalen: regen, hagel, sneeuw… Dankzij dit kenmerk is deze radar één van de modernste in Europa.

De testperiode om de weerradar te kalibreren zal meerdere maanden in beslag nemen. Wij zullen u natuurlijk informeren zodra de weerradar 100 % operationeel is.

 
 • De Heren Servais Verherstraeten, Staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen (links) en Carl Decaluwé, Gouverneur van Provincie West-Vlaanderen (rechts)
 • De Heer Paul Magnette, Federale Minister van Wetenschapsbeleid
 • De Heer Hendrik Bogaert, Staats­secretaris voor Ambtenarenzaken en Moderni­sering van de Openbare Diensten
 • De gedenkplaat van de inhuldiging
 • De radartoren
 • De Heer Servais Verherstraeten, Staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen
 • De Heren Magnette, Bogaert en Gellens (rechts), Algemeen Directeur a.i. van het KMI
 • De Heer Paul Magnette, Federale Minister van Wetenschapsbeleid
 • Laurent Delobbe, verantwoordelijke van het radar team van het KMI
 • David Dehenauw, weerman en voorspeller voor het KMI, heeft een live weerbulletin met de real time beelden van de radar van Jabbeke voorgesteld
 • Onze specialisten geven uitleg boven de radartoren
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11