Juni 2012 (oude normalen)

Opmerking: de normalen voor het station van Ukkel in de tabel hierna zijn berekend voor de referentieperioden gebruikt in de klimatologische overzichten tot 2010. De perioden zijn gedetailleerd onder de tabel. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Luchtdruk hPa 1013,2 1016,3 za 1022,9 1865 1009,7 1852
Gemiddelde windsnelheid m/s 3,3 3,1 n 4 1946 2,3 1989
Overheersende windrichting ZW ZW
Zonneschijnduur (**) hh:mi 150:42 195 a 302 1976 96 1987
Gemiddelde temperatuur °C 15,4 15,5 n 19,3 2003 11,6 1923
Gemiddelde maximum temperatuur °C 19,5 20,2 n 24,5 1976 15,6 1923
Gemiddelde minimum temperatuur °C 11,4 11,3 n 14,4 2003 7,7 1918
Relatieve vochtigheid % 78 76,9 n 87 1888 64 1976
Gemiddelde dampdruk hPa 13,4 13,5 n 16,9 1858 10,9 1923
Neerslagtotaal mm 133,1 67,4 u 173,3 1839 12,1 1976
Neerslagdagen d 21 15 a 26 1916 4 1887
Onweersdagen in het land d 11 12 n
Sneeuwdagen d 0 0 n

Referentieperioden van de normalen :

  • atmosferische luchtdruk: 1833 – 1977
  • wind: 1879 – 1986
  • zonneschijnduur: 1887 – 1980
  • gemiddelde temperatuur: 1833 – 1980
  • maximale en minimale temperatuur: 1901 – 1980
  • relatieve luchtvochtigheid en dampdruk: 1833 – 1982
  • neerslaghoeveelheid en aantal neerslagdagen: 1833 – 1978
  • aantal onweersdagen (in het land): 1964 – 2007
  • aantal sneeuwdagen: 1901 – 1978

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar