Overstroming

Onderdompeling door water afkomstig van een buiten de oevers getreden rivier of ander wateroppervlak.