Ozonepisode

Periode met hoge ozonconcentraties in de troposfeer. Deze kunnen ontstaan door de wisselwerking van sterk zonlicht met bepaalde chemische stoffen in de atmosfeer (bv uitlaatgassen van verbrandingsmotoren).

 

Aanverwante begrippen

Ozon

Ozongat

Ozonlaag