Anticycloon

Een anticycloon is synoniem voor een hogedrukgebied. Dit is een gebied van hoge druk met gesloten isobaren en in het centrum ligt de hoogste druk. Op de weerkaarten wordt dit aangeduid met een  "H".

Bij een anticycloon in het noordelijk halfrond, waarin wij ons bevinden, draait de wind in wijzerzin. In het zuidelijk halfrond draait de wind in tegenwijzerzin.

 

Aanverwante begrippen

Depressie

Warmtefront

Koufront

Occlusie

Buienlijn

Isobaren