Beaufortschaal (windkracht)

In de voorspellingberichten gebruikt het KMI de Beaufortschaal om de windintensiteit te definiëren met behulp van de gemiddelde windsnelheid, berekend over een periode van 10 minuten en op een hoogte van 10 m boven het waarnemingsstation.

 
Gebruikte term Beaufortschaal Snelheid in km/h Snelheid in m/s Snelheid in knopen
Windstil 0 Minder dan 1 0 tot 0,2 Minder dan 1
Zwakke wind 1-2 1 tot 11 0,3 tot 3,3 1 tot 6
Matige wind 3-4 12 tot 28 3,4 tot 7,9 7 tot 16
Vrij krachtige wind 5 29 tot 38 8 tot 10,7 17 tot 21
Krachtige wind 6 39 tot 49 10,8 tot 13,8 22 tot 27
Harde wind 7 50 tot 61 13,9 tot 17,1 28 tot 33
Stormachtige wind 8 62 tot 74 17,2 tot 20,7 34 tot 40
Storm 9 75 tot 88 20,8 tot 24,4 41 tot 47
Zware storm 10 89 tot 102 24,5 tot 28,4 48 tot 55
Zeer zware storm 11 103 tot 117 28,5 tot 32,6 56 tot 63
Orkaan 12 meer dan 117 meer dan 32,6 meer dan 63
 

Aanverwante begrippen

Katabatische winden

Stormdepressie

Stormvloed

Tropische cyclonen

Valwind

Wervelwind