De ‘Cercle Royal Gaulois Artistique et Littéraire’ en het KMI op Antarctica

Ter gelegenheid van zijn honderdjarig bestaan wou de Cercle Royal Gaulois Artistique et Littéraire het onderzoek op het Princess Elisabeth station (Utsteinen, Antarctica) bevorderen door het wetenschappelijk programma BELATMOS te ondersteunen. Dit project is een initiatief van Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) en wordt gecoördineerd door het Koninklijk Meteorologisch Instituut in samenwerking met het Belgisch Instituut voor Ruimte Aëronomie (BIRA). Tijdens haar Algemene Vergadering op 8 mei 2012, schonk de Cercle Royal een cheque van 26.000 euro en een vlag met de mascotte van hun actie, die Dr. Alexander Mangold in Utsteinen plantte tijdens zijn expeditie in november en december 2012.

 
  • Alexander_1
  • Alexander_2
  • Vlag_1
  • vlag_2
1 2 3 4

De wetenschappelijke doelstellingen van BELATMOS zijn:
• de invloed onderzoeken van het klimaat op aërosolen, door hun fysische en optische eigenschappen te bestuderen,
• waken over de evolutie van de totale ozonhoeveelheid in de atmosfeer, met name de evolutie van het gat in de ozonlaag boven Antarctica,
• en tot slot een gedetailleerde klimatologie opstellen van UV-straling.

Meer informatie over wetenschappelijk onderzoek van het KMI op Antarctica:

- http://belatmos.blogspot.be/
- http://ozone.meteo.be/