Onderzoek in radarmeteorologie

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut beheert een C-band dopplerweerradar, opgesteld te Wideumont in de provincie Luxemburg. Een weerradar is een meetinstrument dat gebruikt wordt voor de waarneming van neerslag, via teledetectie. De radar bemonstert om de 5 minuten de atmosfeer en meet de reflectiviteitswaarden binnen een straal van 240 km. Om de 15 minuten wordt ook een dopplerscanning gemaakt, die toelaat om radiale windsnelheden te meten. In Zaventem bevindt zich een tweede weerradar die beheerd wordt door Belgocontrol. De gegevens van deze radar worden in reële tijd naar het KMI gestuurd.

Op het KMI worden momenteel verschillende onderzoeksprojecten uitgevoerd die verband houden met het gebruik van radargegevens. Het doel van dit onderzoek is om de kwaliteit van de radarwaarnemingen te verbeteren, en om hoogwaardige producten te ontwikkelen voor kwantitatieve schattingen van de neerslag, detectie van gevaarlijke weerfenomenen en voorspelling van neerslag op zeer korte termijn.

 

Voor meer informatie bezoek de website van de groep radar