Hydrologie

De wetenschap van de hydrologie behandelt mechanische, fysische en chemische eigenschappen van verschillende vormen van water die teruggevonden worden in de natuur. Deze zijn uitzonderlijk gediversifieerd, afhankelijk van het milieu in kwestie (oceanen, gletsjers, rivieren, meren, de atmosfeer).

Een essentieel element dat deze milieus verbindt is de hydrologische cyclus die processen als evaporatie, neerslag, vegetatietranspiratie, infiltratie en de opslag in het grondwater verbindt.

Ondanks de onderliggende regelmatigheden, vertonen sommige van deze fenomenen ook een opmerkelijke variabiliteit, die zich soms manifesteert onder de vorm van extreme catastrofale fenomenen (hoogtij, overstromingen enz.).

Vandaar dat we in de loop van de laatste decennia deelnemen aan een groeiende inspanning om de hydrologische processen te formaliseren met behulp van mathematische modellen, vaak probabilistisch van aard, om de informatie die voortkomt uit de beschikbare waarnemingen te organiseren, de geldmiddelen te beheren en de toekomstige evolutie te voorzien.