Het Koninklijk Meteorologisch Instituut wil zijn team aanvullen met een dynamisch en gemotiveerd medewerker in de functie onderhoud.

Functie :

U zal instaan voor:
• het onderhoud uitvoeren van de lokalen, kantoren en gemeenschappelijke ruimten in de gebouwen van het Instituut om een nette en aangename werkomgeving voor de medewerkers te bieden.
• zorgen voor de bevoorrading en de voorziening van de hygiënebenodigdheden
• ondersteuning de refter activiteiten
• occasioneel en punctueel ondersteuning verlenen bij de organisatie van bepaalde evenementen en recepties wat de catering betreft
• voor de selectieve verwerking van het afval en bijdragen tot het milieubeheersysteem

Technisch profiel :
• Basis onderhoudskennis (producten en material)
• Basis kennis van hygiëne maatregelen bij sanitaire en keuken omgeving
• Werktype en uren flexibiliteit (mogelijke overuren, vroeg start, laat shift, ...)
Opgelet! De technische competenties in het vet worden voor deze functie als uiterst belangrijk beschouwd. Deze krijgen zelfs een grotere waarde toegekend dat de uiteindelijke score.
Natuurlijk is ook een goede motivatie belangrijk.

Aanbod :
Het KMI biedt U een medewerkersfunctie niveau D bij de Cell Onderhoud & Catering als startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar) met beperkte duur en het barema van NDT1.

Hoe solliciteren?
Wanneer u interesse voor deze functie heeft en u bent jonger dan 26 jaar en bovendien werkzoekende, dan kan u uw CV samen met uw motivatiebrief en een attest van werkzoekende tegen uiterlijk 20 augustus 2018 opsturen ter attentie van mr. Vandervaeren, hetzij elektronisch aan benoit.vandervaeren@meteo.be hetzij per post op het adres Ringlaan 3 - 1180 Brussel.