Klimaatprojecties van KMI en UGent gepubliceerd voor internationaal klimaatonderzoek

Het KMI werkte de voorbije twee jaar, in samenwerking met de Universiteit Gent, aan een ambitieus project: Europese klimaatprojecties berekenen op hoge resolutie. Het regionale klimaatmodel ALARO-0 van het KMI simuleerde het klimaat zowel voor een historische periode als voor verschillende toekomstscenario’s, tot en met het jaar 2100. Het resultaat van deze simulaties is nu gevalideerd en gepubliceerd op de website van ESGF (Earth System Grid Federation). De gegevens in dit klimaatarchief worden wereldwijd gebruikt door wetenschappers en beleidsmakers, voor klimaatonderzoek en voor de rapporten van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).

 

Drie scenario’s voor broeikasgassen

De verschillende scenario’s voor de uitstoot van broeikasgassen of Representative Concentration Pathways (RCP) zijn weergegeven in onderstaande figuur. De globale uitstoot van broeikasgassen overschrijdt vandaag het meest pessimistische RCP 8.5-scenario. Het meest optimistische RCP 2.6-scenario vereist een afname van de concentratie van broeikasgassen vanaf de jaren 2040.

 

Klimaatverandering in België

De figuren hieronder tonen het verschil in 2m-temperatuur tussen de periode 2071-2100 en 1976-2005, voor de drie verschillende scenario’s. In het meest optimistische RCP 2.6-scenario blijft de opwarming beperkt tot minder dan 1°C; daarentegen projecteert het pessimistische RCP 8.5-scenario een opwarming van meer dan 3°C in België.

 

In het nationale CORDEX.be project worden de klimaatsimulaties van het KMI en andere onderzoeksgroepen gebruikt voor lokale-impactmodellen, die bijvoorbeeld de impact van de klimaatverandering op het stedelijk klimaat, de groei van gewassen, de golfhoogtes op zee en luchtsamenstelling in de toekomst bestuderen.

 

Supercomputer

De simulaties werden uitgevoerd op de eerste Tier-1 rekencluster van het Vlaams Supercomputer Centrum, beheerd door HPC (High Performance Computing) UGent. Voor de klimaatsimulaties werden vele honderden processoren van deze rekencluster gelijktijdig (parallel) gebruikt om de wiskundige vergelijkingen van de atmosfeer op te lossen. Als je deze berekeningen op één enkele processor zou moeten uitvoeren, zou je meer dan acht eeuwen op het resultaat moeten wachten.

 

Meer informatie:


Het volledig artikel
• De CORDEX.be website: http://www.euro-cordex.be