Omgevingsmagnetisme

Paleo- en Archeo-magnetisme is de studie van het gedrag van het aardmagnetisch veld,
respectievelijk tijdens geologische en historische-archeologische perioden, op basis van de eigenschap dat gesteenten en gebakken materialen een remanente magnetisatie verwerven tijdens hun vorming of afkoeling, een waar magnetisch geheugen van de richting en intensiteit van het geomagnetisch veld op dat tijdstip..
Het Palaeomagnetisme levert tijd-markers nodig voor de rekonstruktie van de palaeoomgeving, in het bijzonder het palaeoklimaat, opgetekend in sedimenten, op basis van de tijd-schaal van de veldomkeringen en andere paleomagnetische eigenschappen. Bepaalde gesteentemagnetische eigenschappen zoals de magnetische susceptibiliteit zijn indikatoren van het klimaat.
Gesteentemagnetische eigenschappen worden gemeten om magnetische mineralen aanwezig
in gesteenten, die de informatie van het fossiel veld fixeren, te identificeren en hun magnetische toestand te bepalen. Dit is noodzakelijk om de stabiliteit en levensduur van deze magnetische geheugens te evalueren.

Voor meer inlichtingen, bezoek de pagina van de afdeling omgevingsmagnetisme