Ionosfeer

De ionosfeer is een gebied van onze hoge atmosfeer, tussen 50 km en 1000 km hoogte. De studie van natuurlijke en kunstmatige fenomenen die zich afspelen in deze laag van de atmosfeer is het onderwerp van het onderzoek dat gebeurt binnen de afdeling 'Ionosferische profielen'.

De ionosfeer speelt een zeer belangrijke rol op het vlak van de voortplanting van elektromagnetische golven in het radiospectrum. Ze wordt immers gedefinieerd als de laag van de atmosfeer waar de concentratie vrije electronen voldoende is om de voortplanting van radiogolven te beïnvloeden.

Onze moderne maatschappij gebruikt steeds meer technologie die gebaseerd is op het uitzenden en/of ontvangen van radiogolven: telecommunicatie op aarde of tusssen de aarde en de ruimte, radarsystemen, systemen voor satellietnavigatie zoals GPS of Galileo. Onder bepaalde omstandigheden kan de ionosfeer de werking van zulke systemen ernstig verstoren. Het is dus belangrijk om de ionosferische activiteit in het oog te houden en te modelleren alsook haar effect op technologische systemen die gebaseerd zijn op het uitzenden en/of de ontvangst van radiogolven.

Voor meer inlichtingen, bezoek de pagina van de afdeling ionosferische profielen.