Overheden

Wanneer het weer van belang is voor uw publieke taken, of het nu federale, gewestelijke of gemeentelijke overheden betreft, dan zijn wij uw partner.

 

Gevaarlijke weerfenomenen

Het KMI verspreidt op tijd accurate waarschuwingen, in verband met gevaarlijke weersituaties, naar de officiële instanties. Hierdoor draagt het KMI bij tot het besluitvormingsproces om de impact van deze extreme condities te verkleinen en aldus de veiligheid te verhogen.

Naast de gekende waarschuwingen voor het grote publiek, zoals voor de gladheid, voor de stormen, …. ondersteunt het KMI ook het besluitvormingsproces van andere overheden, bijvoorbeeld voor de luchtkwaliteit, de hitte, enz.

 

Rampenfonds

Om te bepalen of bepaalde weersituaties normaal of abnormaal waren, doet het rampenfonds van het Ministerie van Binnenlandse Zaken beroep op onze expertise. Het is immers dankzij een jarenlange ervaring en de immense databank met klimatologische gegevens van België dat het KMI kan adviseren, ook aan de minister.

 

Hydrologische taken

Om de Gewesten te ondersteunen in hun hydrologische taken biedt het KMI de nodige oplossingen om deze op een adequate wijze met raad en daad bij te staan.
Het KMI heeft de nodige producten en services wat betreft neerslag om zowel in te spelen op de korte termijn als op middenlange termijn.

Wenst U meer informatie over ons aanbod , dan kunt u zich wenden tot onze Users Interface (e-mail: ui@meteo.be)

 

 
top