Zichtbare en infrarode wolkenbeelden van Europa en een combinatie van beiden

Infrarood Europa  |  Visueel Europa  |  Gecombineerd EuropaBelgië

MSG visible image

De Europese Meteosat Second Generation satellieten (MSG) nemen 24 uur op 24 vanuit de ruimte het weer op Aarde waar.

Hier ziet men wolkenbeelden die samengesteld worden door de satellietwaarnemingen uit het  infrarode en het zichtbare golflengtebereik.

Satellietbeelden kunnen gesplitst worden in een zichtbaar en infrarood golflengtebereik. 's Nachts kunnen er geen of nauwelijks signalen ontvangen worden van het zichtbare golflengtegebied en worden de nachtelijke wolkenbeelden samengesteld op basis van de signalen afkomstig uit het infrarode golflengtegebied. Beide golflengtegebieden geven bovendien ook informatie over de wolken zelf, meer bepaald over de hoogte en de temperatuur. Daarom het is interessant om zowel afzonderlijke als gecombineerde satellietbeelden te creëren.