Hoe kunnen temperatuurmetingen met elkaar vergeleken worden?

De officiële metingen uitgevoerd door het KMI gebeuren door middel van geijkte thermometers in thermometerhutten met vaste bepalingen van plaats en vorm. Deze gecontroleerde omstandigheden voldoen aan de strikte vereisten en normen zoals deze internationaal zijn vastgelegd. Dit laat toe temperatuurmetingen van over de gehele wereld met elkaar te vergelijken.

 

Een thermometerhut met vaste bepalingen van plaats en vorm