Kan ik een attest verkrijgen als bewijs voor bepaalde weersomstandigheden?

Indien u schade heeft door zware weersomstandigheden kunt u (historische) waarnemingen bekomen via de Klimatologische Dienst. Informatie hierover vindt u onder Klimatologische inlichtingen per mail/fax/post.

Een overzicht van producten vindt u ook terug via de wizard onder de rubriek Ons aanbod. Hierbij selecteert u uw profiel volgens ‘ik heb schade door het weer’. Een overzicht van mogelijke producten wordt vervolgens weergegeven en laat u toe het geschikte product te selecteren.