Droogte

  1. Lang uitblijven van neerslag of een uitgesproken tekort aan hemelwater.
  2. Abnormaal droge periode die zo lang duurt dat het gebrek aan neerslag een ernstig hydrologisch onevenwicht veroorzaakt.