hPa

Eenheid waarin de luchtdruk uitgedrukt wordt (hecto-Pascal).