Maximum

Hoogste waarde die een meteorologische parameter in de loop van een bepaalde tijdspanne bereikt.