Normale

Gemiddelde waarde van een meteorologisch element voor een welbepaalde periode (bijvoorbeeld een dag of een maand) berekend over een lange termijn, d.w.z. minstens drie opeenvolgende decennia omvattend.

 

Gemiddelde