Nevel

 

Bij nevel is het zicht in horizontale richting beperkt door waterdruppeltjes maar het is nog meer dan 1 kilometer, anders spreken we van mist.

In sommige hogedrukgebieden kunnen kleine vaste deeltjes in de lucht zweven onder een subsidentie-inversie. We gebruiken dan de term 'heiigheid' of 'droge nevel' (de relatieve vochtigheid is lager dan 80%). Het gaat om fijn stof of deeltjes van de industrie en het verkeer (zie ook smog) waarop het zonlicht verstrooid wordt.

 

 

Aan de horizon is heiige, vervuilde lucht onder een inversielaag herkenbaar. Deze sluier is dikwijls rood- tot blauwachtig.

Naar de nieuwe wolkenatlas van het WMO...