Bewolkingsgraad

De volgende tabel geeft een overzicht van de termen in de weerberichten die de mate van bewolking beschrijven. Deze bewolkingsgraad wordt door waarnemers uitgedrukt in octa's (achtsten van de hemel, acht octa's is volledig bewolkt).

Gebruikte termen bewolkingsgraad in octa's
Heldere hemel 0
Lichtbewolkt 1 tot 2
Halfbewolkt 3 tot 5
Zwaarbewolkt 6 tot 7
Betrokken 8

 

Bij 0 octa is de hemel wolkenloos.

Bij lichtbewolkt weer verschijnen er vaak enkele stapelwolken of zijn er enkele hoge sluierwolkenwolken zoals cirrus.

De term halfbewolkt betekent dat zon en wolken elkaar afwisselen. Andere uitdrukkingen zijn gedeeltelijk bewolkt en wisselend bewolkt. In weerberichten worden vaak de termen wisselend bewolkt en wisselvallig gebruikt. Dit zijn geen synoniemen. Wisselend bewolkt betekent droog weer met afwisselend opklaringen en wolken. Bij wisselvallig weer vallen er soms buien en is de hemel wisselend tot mogelijk zwaarbewolkt.

In weerberichten wordt niet altijd een strikt onderscheid gemaakt tussen zwaarbewolkt en betrokken. Het belangrijkste is dat er weinig of geen opklaringen voorkomen. Bij veel wolken valt er mogelijk neerslag maar dit is zeker niet altijd het geval. Denk maar aan het grijze, sombere weer dat lage wolken kunnen veroorzaken of dikke hoge sluierwolken (cirrus, cirrostratus) die een storing aankondigen maar zelf geen neerslag aan de grond produceren (uiteraard kan het enkele uren later wel regenen).

 

 

Naar de nieuwe wolkenatlas van het WMO...