Katabatische winden

Algemene term voor winden die een dalende beweging maken langs het reliëf. Omgekeerd spreekt men van anabatische winden. Voorbeelden zijn berg- en dalwinden.

 

Aanverwante begrippen

Wind