Front

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen warmfronten, koufronten en occlusiefronten. Een front is de scheiding tussen twee luchtmassa's.

Twee luchtmassa’s die naar elkaar toe bewegen, zullen zich niet vermengen omwille van hun verschil in dichtheid (soortelijke massa), die hoofdzakelijk bepaald wordt door het verschil in temperatuur. De warme lucht, met haar kleinere dichtheid, wordt gedwongen over de koude lucht te stromen. De frontale scheiding aan het aardoppervlak zet zich dus voort in de hogere luchtlagen als een frontvlak. Door die stijging koelt de lucht af en is er wolkenvorming en daarna mogelijk ook neerslagvorming.

De scheiding tussen polaire en tropische lucht wordt het polair front genoemd. Langs dit polair front ontstaan er vaak frontale depressies.