Barometer

Met een barometer kunnen we de atmosferische luchtdruk op een bepaalde plaats meten. Een duidelijke wijziging van de luchtdruk is een aanwijzing voor veranderingen in de weersomstandigheden. Zo kan een merkbaar dalende luchtdruk duiden op de komst van minder gunstige weersomstandigheden.

De meest gekende barometer werkt volgens het principe van de buis van Torricelli, en is gevuld met kwik. Voor de registratie van de luchtdruk wordt soms ook gebruik gemaakt van een barograaf (zie foto). De luchtdruk wordt in dit toestel afgeleid uit de uitzetting en inkrimping van metalen doosjes, waaruit een groot deel van de lucht onttrokken werd.

Tegenwoordig wordt de atmosferische luchtdruk (automatisch) opgemeten met een zogenaamde receptor.

Om de op een meetstation gemeten luchtdruk op een correcte wijze te herleiden naar (standaard) zeeniveau, is het noodzakelijk de hoogte van het meetstation vrij exact te bepalen. Bij het gebruik van kwik moeten we bovendien rekening houden met de omgevingstemperatuur (kwik zet uit bij warmte) en de corioliskracht. De waarden dienen herleid te worden naar een standaardtemperatuur van 0°C. 

Meer informatie over het correct afstellen van uw barometer vindt u op volgende pagina: Hoe stel ik mijn barometer correct af?

 
  • Barometer
  • Barograaf
1 2