Broeikaseffect

Het broeikaseffect wijst op de uitwerking van het complexe atmosferische proces waarbij broeikasgassen als een scherm de door de aarde weerkaatste zonnestraling vasthouden. Dit effect zorgt voor warmere temperaturen doordat extra energie wordt tegengehouden.

De broeikasgassen bestaan uit:

  • koolstofdioxide
  • methaan
  • cfk's
  • waterdamp
  • ozon
  • stikstofverbindingen
  • ammoniak
  • zwavelverbindingen
  • radon
  • aerosolen en andere deeltjes (partikels) zoals deze uitgestoten door vulkanen of menselijke activiteiten.

 Deze gassen verschillen erg naar hoeveelheid en afschermende werking.

 

Aanverwante begrippen

Atmosfeer

Klimaatverandering