Getijde

De getijden verwijzen naar het regelmatig voorkomen van eb en vloed onder invloed van de aantrekkingskracht van de hemellichamen, meer bepaald de maan. Deze astronomische getijden veroorzaken variaties in de waterstand van de zee. Getijden zijn plaatsafhankelijk door onder andere de specifieke vorm van landmassa’s en de heersende weersomstandigheden.

De concrete standen van de hemellichamen op een bepaalde plaats op de aarde worden in de efemeriden weergegeven.
De tijdstippen van het op- en ondergaan van de zon en de maan voor de volgende drie dagen kunt u vinden onder Verwachtingen > Zon en maan.