Smog

Smog is een samentrekking van de Engelse woorden smoke (rook) en fog (mist). Oorspronkelijk betekende smog een combinatie van mist en luchtverontreiniging. Tegenwoordig duiden we smog aan als een periode met verhoogde luchtverontreiniging. Mist is daarbij niet noodzakelijk aanwezig.

Smog kan het hele jaar voorkomen. In de winter gaat het vooral om een teveel aan fijn stof en zwaveldioxide. Weersituaties met weinig wind en diepe temperatuurinversies bevorderen wintersmog.

In de zomer is vooral ozon de oorzaak van smog. Deze ozonsmog treedt op wanneer het weer zeer warm, stabiel en zonnig is. In dergelijke situaties ontstaat ozon door de inwerking van zonlicht op sommige vervuilende stoffen, afkomstig van het verkeer en de industrie.

Meer informatie over smog en de luchtkwaliteit vindt u op de website van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu.

 

Aanverwante begrippen

Nevel