Assistent klimatologische inlichtingen – startbaanovereenkomst niveau C <26 jaar - Werving (M/V/X)

Functiebeschrijving

 

Als assistent van de cel klimatologische inlichtingen staat u in voor het analyseren van de gegevens op basis van technieken en methodes eigen aan het domein teneinde conclusies te formuleren en verdere verwerking mogelijk te maken.

Als contactpersoon van de cel klimatologische inlichtingen gaat u concrete vragen van klanten beantwoorden teneinde hen correcte informatie en eenvoudige adviezen over de beschikbare gegevens en producten te bezorgen. U zal onder meer instaan voor de telefoonpermanentie van de dienst en dit in een tweetalige context tussen 8u30 en 16u. U zal informatie betreffende bv. windsnelheden, hagel, onweerstormen, sneeuw, weersbeschrijving en weerverletdagen verstrekken.

Als onderzoeker zal u metingen met een beperkte complexiteit voorbereiden en/of uitvoeren en gegevens verzamelen volgens een vooropgestelde methode teneinde te beschikken over alle elementen die noodzakelijk zijn voor de verdere analyse. U zal deel uitmaken van het team dat de klimatologische waarnemingen dagelijks in Ukkel uitvoert.

Als analist zal u instaan voor de kritische analyse van de verzamelde gegevens of meetresultaten en ze toetsen aan de normen teneinde een conclusie over de volledigheid en de kwaliteit van de resultaten te kunnen rapporteren. In deze context neemt u deel aan de voorbereiding en verzending van klimatologische producten naar klanten.

Als gegevens- en/of documentatiebeheerder zal u de administratieve opvolging van bepaalde dossiers verzekeren en informatie klasseren teneinde de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.

Als kennisbeheerder zal u uw kennis ontwikkelen en de ontwikkelingen in het domein volgen teneinde concrete verbeteringen voor de gebruikte verwerkings- en analysemethodes voor te stellen.

 

Profiel

  • Basis kennis van Microsoft office
  • Grondige kennis van een spreadsheet (Opencalc of Excel) en tekstverwerking
  • Goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)
  • Teamwerk waarderen
  • Zorgvuldig in het werk

Opgelet! Vetgedrukte technische vaardigheden worden voor deze functie als uiterst belangrijk beschouwd. Het gewicht hiervan in de eindscore is belangrijker.

 

Een goede motivatie voor het uitoefenen van deze functie is ook belangrijk!

 

Plus punten 

  • Grondige kennis van de tweede landstaal
  • Kennis van het Engels

Het KMI biedt een startbaanovereenkomst aan van bepaalde tijd van maximaal 1 jaar, eventueel verlengbaar, in de weddenschaal C1 (24851.03 – 34936.65 bruto geïndexeerde jaarwedde) in de Wetenschappelijke dienst "Meteorologische en klimatologische inlichtingen " – cel klimatologische inlichtingen.

 

Hoe te solliciteren

 

Als je geïnteresseerd bent in de functie en je bent jonger dan 26 jaar, dan kun je je CV samen met je begeleidende briefen een kopie van uw middelbaar diploma (of gelijkgestelde) opsturen ter attentie van Mevr. Veerle De Bock vóór 30 september 2022 per e-mail Veerle.DeBock@meteo.be.

 

Cookies opgeslagen