Kaarten van België

Klimaatatlas

Neerslag

Verschillende types van regenmeters zorgen voor de opvolging van de neerslaghoeveelheden in België. Enerzijds staan de regenmeters van het klimatologisch waarnemingsnetwerk de dagelijkse opmeting van de neerslaghoeveelheid door de waarnemers toe en anderzijds zijn een groot deel van de meetpunten in België voorzien van automatische regenmeters. Er bestaan verschillende soorten automatische regenmeters :
-De regenmeters met kantelbakjes waarbij het aantal kantelingen van de bakjes, die kantelen wanneer ze een bepaalde hoeveelheid regenwater bevatten, wordt geteld.
- De regenmeters waarbij de hoeveelheid neerslag wordt bepaald via het gewicht van het opgevangen water (het weegschaal principe). Zij volgen continu het gewicht van het opgevangen water.

Naast het netwerk van automatische meetpunten van het KMI bestaan er ook de pluviometrische netwerken die beheerd worden door de regionale hydrologische diensten. Het KMI centraliseert het grootste deel van al deze Belgische neeslaggegevens. De meetpunten van het klimatologisch waarnemingsnetwerk documenteren reeds sinds het einde van de 19e eeuw de meteorologische omstandigheden van België terwijl de automatische neerslagmeters van recentere datum zijn.

Om de klimaatkaarten voor de neerslaghoeveelheid op te stellen, werden de normalen voor de periode 1981-2010 van een groot aantal meetpunten berekend. Deze werden vervolgens met behulp van geostatistische methoden ruimtelijk geïnterpoleerd. We hebben topografische informatie geïntegreerd in de interpolatiemethode aangezien de neerslag gemiddeld genomen sterk afhankelijk is van het reliëf. Bovendien werden de gemiddelden over een periode van bijna 10 jaar gegevens van het automatisch netwerk van neerslagmeters in beheer van de openbare dienst van Wallonië (SPW, Service public de Wallonie) ook geïntegreerd in het interpolatieproces om zo de representatie van de neerslag in Wallonië, waar de ruimtelijke variaties omvangrijk kunnen zijn, te verbeteren.

Foto’s : manuele regenmeter en automatische regenmeter volgens het weegschaal principe.

En voor de jongeren geven onze vrienden Meteoz en Nova meer uitleg over de neerslag in een pedagogische fiche.

Cookies opgeslagen