zonnestraling

Klimaatatlas

De kaarten van de globale zonnestraling werden berekend voor de periode 1984-2013.

Wanneer we naar het jaarlijkse gemiddelde kijken, varieert de dagelijkse gemiddelde globale zonnestraling tussen 2650 Wh/m² voor de Hoge Venen tot 3000 Wh/m² aan de Kust. De ruimtelijke verdeling van deze normalen wordt enerzijds verklaard door de gemiddelde bewolkingsgraad en anderzijds door de breedteligging die de theoretisch maximaal mogelijke zonnestraling bepaalt (deze wordt bereikt bij een zeer heldere hemel en een volledige afwezigheid van wolken). De gemiddeld lagere bewolkingsgraad aan de Kust zorgt er in het algemeen voor hogere zonnestralingswaarden. Het omgekeerde geldt voor de Hoge Venen. Buiten deze twee streken observeren we een algemene negatief verloop van het zuiden naar het noorden welke, toch minstens voor een deel, gelinkt is aan de vermindering met de breedtegraad van de theoretisch maximaal mogelijke jaarlijkse gemiddelde zonnestraling. Zo is de Belgisch-Lotharingen, na de Kust, de streek waar men de tweede hoogste zonnestralingswaarden waarneemt.

Gemiddeld in België variëren de maandelijkse normalen met een factor 10 tussen 530 Wh/m² in december en 5070 Wh/m² in juni.

Cookies opgeslagen