Over het KMI

Onze strategie

Het KMI verleent een betrouwbare dienstverlening aan het publiek en de overheid gebaseerd op onderzoek, innovatie en continuïteit.

Dienstverlening

  • door gemotiveerd en zelfstandig personeel
  • gesteund op onderzoek en op lange ononderbroken reeksen van gestandaardiseerde hydrometeorologische, klimatologische en geofysische waarnemingen
  • voor de veiligheid en informatie van de bevolking, ter ondersteuning van de socio-economische en wetenschappelijke gemeenschap
  • gecoördineerd op nationaal en internationaal niveau

Dienstverlening aan het publiek en de overheid

Tijdige en doeltreffende aanbieding van:

  • algemene en specifieke hydrometeorologische en geofysische voorspellingen
  • waarschuwingen voor gevaarlijk weer
  • hydrometeorologische, klimatologische en geofysische informatie en expertise

Betrouwbaarheid

De producten en diensten van het Instituut beantwoorden aan de hoogste normen. We streven verder naar officiële accreditaties.

Onderzoek

Er wordt onderzoek uitgevoerd over hydrometeorologie, klimatologie en geofysica, gesteund op gevalideerde waarnemingen die verzameld werden via netwerken. Multidisciplinaire middelen en methodes worden toegepast om actuele problemen aan te pakken.

Innovatie

Om haar opdracht te realiseren worden nieuwe ideeën uitgewerkt en toegepast in de diensten en het onderzoek.

Continuïteit

Het Instituut controleert voortdurend de betrouwbaarheid van de hydrometeorologische, klimatologische en geofysische waarnemingen. De gegevens worden gearchiveerd om hun stabiliteit en voorspelbaarheid op lange termijn te evalueren.

Gemotiveerd en zelfstandig personeel

Autoriteit en verantwoordelijkheid worden gedelegeerd aan de personeelsleden zodat zij hun taken beter kunnen uitvoeren. Ze krijgen daarom mogelijkheden tot opleiding en zelfontplooiing.

Top

Cookies opgeslagen