Veurne - Petit Paris

Ligging
Lat Long : (51.077, 2.663)Altitude : 7m
Informatie over het station
Onderscheidingen
medaille 2018'Gouden medaille 2018' om gedurende meer dan 350 dagen waarnemingen te sturen tijdens dit jaar
Stationskenmerken

Ligging : 3Standaard: Er bevinden zich geen significante obstakels c.q. verwarmde gebouwen binnen een straal van 2h van de temperatuur- of neerslaginstrumenten

Meting luchttemperatuur : BStandaardinstrumenten in Stevenson-scherm of door de AWS-fabrikant geleverd stralingsscherm; in de afgelopen 10 jaar geijkt; situeringsclassificatie locatie = 2 of 3

Meting neerslag : DHandmatig af te lezen niet-standaardregenmeter of regenmeter met kantelbakje; situeringsclassificatie locatie = 1 of minder

Meting wind : CDe windmeters zijn bevestigd aan een gebouw of muur

Index voor stadsklimaat (UCZ) : 3Sterk ontwikkelde stedelijke zone met gemiddelde bevolkingsdichtheid met dicht op elkaar gebouwde (rijtjes-)huizen, winkels en appartementen, bijv. Vinex‑woningen

Waarneemuren : CDe dagelijkse waarden voor temperatuur en neerslag hebben betrekking op een 24 uur durende standaardperiode van middernacht tot middernacht. Dit is de standaardinstelling voor de meeste automatische weerstations