Oppuurs

Ligging
Lat Long : (51.059, 4.228)Altitude : 5m
Informatie over het station
Onderscheidingen
medaille 2017'Gouden medaille 2017' om gedurende meer dan 350 dagen waarnemingen te sturen tijdens dit jaarmedaille 2018'Gouden medaille 2018' om gedurende meer dan 350 dagen waarnemingen te sturen tijdens dit jaarmedaille 2019'Gouden medaille 2019' om gedurende meer dan 350 dagen waarnemingen te sturen tijdens dit jaarmedaille 2020'Gouden medaille 2020' om gedurende meer dan 350 dagen waarnemingen te sturen tijdens dit jaarmedaille 2021'Gouden medaille 2021' om gedurende meer dan 350 dagen waarnemingen te sturen tijdens dit jaarmedaille 2022'Gouden medaille 2022' om gedurende meer dan 350 dagen waarnemingen te sturen tijdens dit jaar
Stationskenmerken

Ligging : 3Standaard: Er bevinden zich geen significante obstakels c.q. verwarmde gebouwen binnen een straal van 2h van de temperatuur- of neerslaginstrumenten

Meting luchttemperatuur : UEr is niets bekend over de instrumenten

Meting neerslag : UEr is niets bekend over de instrumenten

Meting wind : UEr is niets bekend over de instrumenten

Index voor stadsklimaat (UCZ) : UEr is niets bekend over de indeling als stedelijk gebied / stedelijke zone

Waarneemuren : UEr is niets bekend over de meldingsuren