Alken

Ligging
Lat Long : (50.881, 5.344)Altitude : 40m
Informatie over het station
Onderscheidingen
medaille 2018'Gouden medaille 2018' om gedurende meer dan 350 dagen waarnemingen te sturen tijdens dit jaar
Stationskenmerken

Ligging : 3Standaard: Er bevinden zich geen significante obstakels c.q. verwarmde gebouwen binnen een straal van 2h van de temperatuur- of neerslaginstrumenten

Meting luchttemperatuur : BStandaardinstrumenten in Stevenson-scherm of door de AWS-fabrikant geleverd stralingsscherm; in de afgelopen 10 jaar geijkt; situeringsclassificatie locatie = 2 of 3

Meting neerslag : BHandmatig af te lezen standaardregenmeter of geijkte regenmeter met kantelbakje, waarbij de rand op standaardhoogte boven de grond (30 cm) is aangebracht; minimale situeringsclassificatie locatie = 2 of 3

Meting wind : CDe windmeters zijn bevestigd aan een gebouw of muur

Index voor stadsklimaat (UCZ) : 5Matig ontwikkelde voorstedelijke zone met een lage bevolkingsdichtheid met huizen van 1 à 2 verdiepingen, bijv. huizen in buitenwijken

Waarneemuren : CDe dagelijkse waarden voor temperatuur en neerslag hebben betrekking op een 24 uur durende standaardperiode van middernacht tot middernacht. Dit is de standaardinstelling voor de meeste automatische weerstations