Alken

Ligging
Lat Long : (50.881, 5.344)Altitude : 40m
Informatie over het station
Onderscheidingen
medaille 2018'Gouden medaille 2018' om gedurende meer dan 350 dagen waarnemingen te sturen tijdens dit jaarmedaille 2019'Gouden medaille 2019' om gedurende meer dan 350 dagen waarnemingen te sturen tijdens dit jaarmedaille 2020'Gouden medaille 2020' om gedurende meer dan 350 dagen waarnemingen te sturen tijdens dit jaarmedaille 2021'Gouden medaille 2021' om gedurende meer dan 350 dagen waarnemingen te sturen tijdens dit jaarmedaille 2022'Bronzen medaille 2022' om gedurende meer dan 300 dagen waarnemingen te sturen tijdens dit jaar
Stationskenmerken

Ligging : 3Standaard: Er bevinden zich geen significante obstakels c.q. verwarmde gebouwen binnen een straal van 2h van de temperatuur- of neerslaginstrumenten

Meting luchttemperatuur : BStandaardinstrumenten in Stevenson-scherm of door de AWS-fabrikant geleverd stralingsscherm; in de afgelopen 10 jaar geijkt; situeringsclassificatie locatie = 2 of 3

Meting neerslag : BHandmatig af te lezen standaardregenmeter of geijkte regenmeter met kantelbakje, waarbij de rand op standaardhoogte boven de grond (30 cm) is aangebracht; minimale situeringsclassificatie locatie = 2 of 3

Meting wind : CDe windmeters zijn bevestigd aan een gebouw of muur

Index voor stadsklimaat (UCZ) : 5Matig ontwikkelde voorstedelijke zone met een lage bevolkingsdichtheid met huizen van 1 à 2 verdiepingen, bijv. huizen in buitenwijken

Waarneemuren : CDe dagelijkse waarden voor temperatuur en neerslag hebben betrekking op een 24 uur durende standaardperiode van middernacht tot middernacht. Dit is de standaardinstelling voor de meeste automatische weerstations