Echt, Limburg, Netherlands

Ligging
Lat Long : (51.11, 5.88)Altitude : 31m
Informatie over het station
Stationskenmerken

Ligging : 3Standaard: Er bevinden zich geen significante obstakels c.q. verwarmde gebouwen binnen een straal van 2h van de temperatuur- of neerslaginstrumenten

Meting luchttemperatuur : CStandaardinstrumenten in Stevenson-scherm of door de AWS-fabrikant geleverd stralingsscherm; situeringsclassificatie locatie = 1 of minder

Meting neerslag : CHandmatig af te lezen standaardregenmeter of geijkte regenmeter met kantelbakje, waarbij de rand op standaardhoogte boven de grond (30 cm) is aangebracht; minimale situeringsclassificatie locatie = 1 of minder

Meting wind : ADe windmeters zijn in de afgelopen 10 jaar geijkt, zijn 10 m boven de grond bevestigd aan een paal of mast, en binnen een straal van 100 m bevinden zich geen obstakels

Index voor stadsklimaat (UCZ) : 5Matig ontwikkelde voorstedelijke zone met een lage bevolkingsdichtheid met huizen van 1 à 2 verdiepingen, bijv. huizen in buitenwijken

Waarneemuren : CDe dagelijkse waarden voor temperatuur en neerslag hebben betrekking op een 24 uur durende standaardperiode van middernacht tot middernacht. Dit is de standaardinstelling voor de meeste automatische weerstations

Foto's van het station
Logo van het station
Zicht op het noorden
Zicht op het oosten
Zicht op het zuiden
Zicht op het westen